Program De Minimis Plus Korzyści dla przedsiębiorców

Korzyści dla przedsiębiorców

Gwarancja de minimis umożliwia:

  • dostęp do finansowania kredytem obrotowym przedsiębiorcom z krótką historią kredytową lub nie mającym wystarczającego majątku na zabezpieczenie kredytu,
  • nieobciążanie własnego majątku ? przedsiębiorca ma elastyczność w zakresie dysponowania własnym majątkiem. W części objętej gwarancją de minimis, nie musi go zastawiać ani  na rzecz banku udzielającego kredytu obrotowego, ani na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego.

Gwarancja de minimis zapewnia:

  • oszczędność czasu ? wszystkie formalności załatwiane są bezpośrednio w banku kredytującym jednocześnie z uzyskaniem kredytu,
  • obniżenie kosztów ustanowienia zabezpieczenia ?  brak opłaty za rozpatrzenie wniosku o udzielenie gwarancji. Dla gwarancji udzielonych do 31.12.2013 r. za pierwszy rok obowiązywania gwarancji klient nie ponosi żadnych kosztów, w drugim roku opłata wynosi 0,5% kwoty gwarancji,
  • minimum biurokracji ? żadnych dodatkowych dokumentów i obowiązków sprawozdawczych poza złożeniem:
    • na etapie ubiegania się o gwarancję - wniosku o udzielenie gwarancji wraz z informacją dotyczącą pomocy publicznej,
    • po uzyskaniu gwarancji - weksla wraz deklaracją wekslową, oświadczenia o poddaniu się egzekucji i oświadczenia o ochronie danych osobowych.
 
 

Warunki zawarte w niniejszym materiale służą wyłączenie do celów prowadzenia negocjacji i muszą być w sposób definitywny określone
w umowie i/lub potwierdzeniu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani oferowania usług osób trzecich celem zawarcia transakcji
zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym i nie jest wiążący dla Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).
Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa.


Warunki zawarte w niniejszym materiale służą wyłączenie do celów prowadzenia negocjacji i muszą być w sposób definitywny określone w umowie i/lub potwierdzeniu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani oferowania usług osób trzecich celem zawarcia transakcji zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym i nie jest wiążący dla Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa.

BGKSGB Bank  

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.