Program De Minimis Plus Aktualności

W dniu 29 maja Bank Gospodarstwa Krajowego, SGB Bank S.A. oraz Krajowa Grupa Poręczeniowa Sp. z o.o. podpisały umowę o współpracy w realizacji portfelowej linii gwarancyjnej de minimis i poręczenia funduszy poręczeniowych.

W dniu 14 maja Krajowa Grupa Poręczeniowa Sp. z o.o., Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. i Zachodnio-Pomorski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. podpisały umowy konsorcjum w celu realizacji projektu Gwarancja de minimis plus


Warunki zawarte w niniejszym materiale służą wyłączenie do celów prowadzenia negocjacji i muszą być w sposób definitywny określone w umowie i/lub potwierdzeniu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani oferowania usług osób trzecich celem zawarcia transakcji zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym i nie jest wiążący dla Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa.

BGKSGB Bank  

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.