Program De Minimis Plus Jakie transakcje mogą zostać objęte gwarancją de minimis plus

Jakie transakcje mogą zostać objęte gwarancją de minimis plus

Warunki objęcia gwarancją de minimis kredytu obrotowego:

  • gwarancja do 60% kwoty udzielonego kredytu,
  • gwarancja do 3,5 miliona złotych,
  • gwarancja udzielana na okres nie dłuższy niż 27 miesięcy i jednocześnie nie dłuższy niż okres kredytu wydłużony o trzy miesiące,
  • gwarancją nie można objąć kredytu uruchomionego przed datą wpisania do rejestru,
  • kredyt może być przeznaczony na bieżące finansowanie działalności gospodarczej,
  • gwarancją może być objęty kredyt odnawialny w przypadku udostępnienia limitu kredytu na kolejny okres oraz kredyt nieodnawialny lub odnawialny w przypadku podwyższenia kwoty kredytu (limitu kredytu), pod warunkiem zmiany warunków umowy kredytu, uwzględniającej przyjęcie przez bank kredytujący zabezpieczenia w formie gwarancji de minimis,
  • w przypadku obejmowania gwarancją de minimis kredytu nieodnawialnego przy podwyższeniu kwoty tego kredytu, kwota gwarancji de minimis stanowi nie więcej niż 60% kwoty, o którą uległa podwyższeniu kwota kredytu;
  • w przypadku obejmowania gwarancją de minimis kredytu odnawialnego przy podwyższeniu limitu kredytu, kwota gwarancji de minimis stanowi nie więcej niż 60% kwoty podwyższonego limitu kredytu (całego limitu).
  • kredyt zabezpieczony gwarancją de minimis może być przeznaczony na spłatę kredytu w innym banku. Nie jest możliwa natomiast spłata kredytu w ramach jednego banku kredytem zabezpieczonym gwarancją BGK.
 
 

Warunki zawarte w niniejszym materiale służą wyłączenie do celów prowadzenia negocjacji i muszą być w sposób definitywny określone
w umowie i/lub potwierdzeniu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani oferowania usług osób trzecich celem zawarcia transakcji
zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym i nie jest wiążący dla Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).
Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa.


Warunki zawarte w niniejszym materiale służą wyłączenie do celów prowadzenia negocjacji i muszą być w sposób definitywny określone w umowie i/lub potwierdzeniu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani oferowania usług osób trzecich celem zawarcia transakcji zgodnie z polskim Kodeksem Cywilnym i nie jest wiążący dla Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Bank Gospodarstwa Krajowego, Al. Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa.

BGKSGB Bank  

UWAGA! Ten serwis używa cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.